Revize

REVIZE ELEKTRO

  • revize elektrických zařízení do 1kV v prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • revize bleskosvodů
  • revize el. nářadí a spotřebičů

výchozí a periodické