Páteřní rozvody a fotovoltaika

Rekonstrukce páteřních rozvodů elektrické energie

V současné době provádíme v rámci revitalizace panelových domů obměnu páteřních rozvodů elektrické energie a to od hlavní pojistkové skříně, až po výměnu bytových rozvaděčů a to vše s ohledem na současné elektrotechnické a požární normy.

Dodávky provádíme takzvaně na klíč v tomto rozsahu:

  • vyhotovení projektové dokumentace
  • jednání s e-on
  • dodávka skříní s náplní a s protipožární odolností EI-30-60
  • protipožární těsnění
  • svodič přepětí – vnitřní ochrana proti blesku
  • nouzové osvětlení
  • nová zvonková tlačítka s popisem u bytů
  • zednické výpomoce (zapravení a dozdívky)
  • výchozí revizní zpráva
  • minimální přerušení dodávky el. energie

Solární fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy na klíč pro soukromé domy i firmy. Zajistíme státní dotaci až na 50% nákladů. Zpracujeme projektovou dokumentaci, povolení, zajistíme realizaci a připojení do distribuční sítě.

FTV systém 5kW
FTV systém 10kW
FTV systém s bateriovým úložištěm